พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์แซม


... ...เลขที่ : 0030
ประเภทพระเครื่อง : พระสมเด็จเบญจภาคี
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์แซม
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พิมพ์นี้สวยงามชัดเจน พระกรรณอยู่ห่างจากพระเศียรเล็กน้อย ลักษณะของพระกรรณส่วนบนใหญ่ค่อยๆ เรียวลงมาสู่ส่วนปลาย มีร่องที่บริเวณพระอุระ(อก) และมีฐานแซม ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ฐานแซม โดยที่ลักษณะอกร่องหมายถึง ผ้าสังฆาฏินั่นเอง
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน