พระพุทธรูปบูชา

...

เลขที่ : 0033
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนสิงห์ 1

...

เลขที่ : 0469
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

...

เลขที่ : 0470
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

...

เลขที่ : 0471
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา สมเด็จพระวันรัต (แดง)

...

เลขที่ : 0472
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0473
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม

...

เลขที่ : 0474
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

...

เลขที่ : 0475
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

...

เลขที่ : 0476
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

...

เลขที่ : 0477
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

...

เลขที่ : 0526
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธนฤมลธรรโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ

...

เลขที่ : 0602
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะอู่ทอง

...

เลขที่ : 0603
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะอู่ทอง

...

เลขที่ : 0604
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะลพบุรี

...

เลขที่ : 0607
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป เชียงแสน สิงห์หนึ่ง เนื้อเงิน

...

เลขที่ : 0609
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางลีลา สมัยสุโขทัย

...

เลขที่ : 0612
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนลังกาวงศ์

...

เลขที่ : 0614
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระลีลากำแพงศอก หลวงพ่อขอม

...

เลขที่ : 0616
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

...

เลขที่ : 0618
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง
ศิลปะลพบุรี

...

เลขที่ : 0709
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป เชียงแสนทรงเครื่อง

...

เลขที่ : 0710
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป เชียงแสนทรงเครื่อง

...

เลขที่ : 0711
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระบูชาไพรีพินาศ
วัดบวรนิเวศวิหาร

...

เลขที่ : 0937
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป สมัยทวารวดี

...

เลขที่ : 0938
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป สมัยทวารวดี

...

เลขที่ : 0939
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพิฆเนศนั่ง สมัยทวารวดี

...

เลขที่ : 1014
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา

...

เลขที่ : 1015
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

...

เลขที่ : 1016
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระมหาสิทธิโชค หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

...

เลขที่ : 1017
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระใบขนุน กรุวัดราชบูรณะ

...

เลขที่ : 1019
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง เนื้อสัมฤทธิ์

...

เลขที่ : 1021
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป สมัยอยุธยา แบบนครศรีธรรมราช(ขนมต้ม)

...

เลขที่ : 1022
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

...

เลขที่ : 1023
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศองค์กลาง วัดบวรนิเวศ

...

เลขที่ : 1024
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศองค์กลาง วัดบวรนิเวศ

...

เลขที่ : 1983
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศองค์ใหญ่ วัดบวรนิเวศ

...

เลขที่ : 1025
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปีพ.ศ. 2500

...

เลขที่ : 1027
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

...

เลขที่ : 1028
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ไม้แกะ

...

เลขที่ : 1029
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา

...

เลขที่ : 1060
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1064
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระแผงสิบชาติ กรุวัดกระชาย อยุธยา

...

เลขที่ : 1065
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระแผงสิบชาติ กรุวัดกระชาย อยุธยา

...

เลขที่ : 1098
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระแผงสิบชาติ กรุวัดกระชาย อยุธยา

...

เลขที่ : 1066
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ล้านนา เชียงแสน ปางมารวิชัย

...

เลขที่ : 1067
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ล้านนา เชียงแสน ปางมารวิชัย

...

เลขที่ : 1068
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระสังกัจจายน์เชียงแสน

...

เลขที่ : 1069
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง
ปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี

...

เลขที่ : 1070
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง
ปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี

...

เลขที่ : 1071
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อจง อยุธยา

...

เลขที่ : 1072
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระสังกัจจายน์เชียงแสน

...

เลขที่ : 1073
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

...

เลขที่ : 1074
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

...

เลขที่ : 1955
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

...

เลขที่ : 1075
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางลีลา ศืลปะสมัยสุโขทัย

...

เลขที่ : 1076
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ล้านนา เชียงแสน ปางมารวิชัย

...

เลขที่ : 1077
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง
ปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี

...

เลขที่ : 1079
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวารวดี

...

เลขที่ : 1082
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป เชียงแสนทรงเครื่อง

...

เลขที่ : 1085
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระแก้วมรกต ศตวรรษที่ 25

...

เลขที่ : 1087
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร กรุราชบูรณะ อยุธยา

...

เลขที่ : 1088
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์ทรงพญาครุฑยุดพญานาค

...

เลขที่ : 1089
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศิลปะขอม-ทวารวดี

...

เลขที่ : 1090
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : ไต่ฮงโจวซือ

...

เลขที่ : 1091
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1092
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระวิษณุกรรม

...

เลขที่ : 1094
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูปบูชา ทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี-ขอม

...

เลขที่ : 1095
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป ฟ้อนรำ

...

เลขที่ : 1097
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระอุมาเทวี

...

เลขที่ : 1101
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระพรหม

...

เลขที่ : 1102
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์อุ้มพระแม่ลักษมี

...

เลขที่ : 1103
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระอุมาเทวี

...

เลขที่ : 1104
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะขอม-ทวารวดี

...

เลขที่ : 1105
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1106
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1107
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

...

เลขที่ : 1108
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระอุมาเทวี

...

เลขที่ : 1109
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะขอม-ทวารวดี

...

เลขที่ : 1111
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะขอม-ทวารวดี

...

เลขที่ : 1112
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระวิษณุ

...

เลขที่ : 1113
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางนาคปรก

...

เลขที่ : 1114
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะทวารวดี

...

เลขที่ : 1115
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางมารวิชัย
ศิลปะทวารวดี

...

เลขที่ : 1116
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป ทรงเครื่อง ศิลปะขอม

...

เลขที่ : 1117
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป ศิลปกรรมขอม

...

เลขที่ : 1118
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะทวารวดี

...

เลขที่ : 1119
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระพิฆเนศบรรทม

...

เลขที่ : 1120
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระพรหม

...

เลขที่ : 1121
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1122
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะทวารวดี

...

เลขที่ : 1123
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1125
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1126
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระพรหม

...

เลขที่ : 1127
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะทวารวดี

...

เลขที่ : 1128
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะอมราวดี

...

เลขที่ : 1129
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปเชียงรุ้ง

...

เลขที่ : 1130
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะอมราวดี

...

เลขที่ : 1131
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ปางสมาธิ ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน

...

เลขที่ : 1132
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : โถ ประติมากรรม พระรัตนตรัยมหายาน

...

เลขที่ : 1133
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : โถ ประติมากรรม พระนาคปรก

...

เลขที่ : 1134
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระนารายณ์

...

เลขที่ : 1135
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป ท้าวเวสสุวรรณ

...

เลขที่ : 1136
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระอาจารย์จี้กง

...

เลขที่ : 1138
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1139
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1140
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1141
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน

...

เลขที่ : 1142
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปสุโขทัย ปางมารวิชัย

...

เลขที่ : 1143
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปอู่ทอง ปางมารวิชัย

...

เลขที่ : 1144
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์หนึ่ง

...

เลขที่ : 1145
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปสุโขทัย

...

เลขที่ : 1146
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปอู่ทอง

...

เลขที่ : 1147
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปสุโขทัย

...

เลขที่ : 1148
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน

...

เลขที่ : 1149
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน

...

เลขที่ : 1186
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป เหวัชระเทพสตรี

...

เลขที่ : 1187
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป เหวัชระ

...

เลขที่ : 1188
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป เหวัชระ

...

เลขที่ : 1189
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระหริหระ

...

เลขที่ : 1190
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ศิลปะลพบุรี ประทับนั่งบนฐานในซุ้มประภามณฑลที่งดงาม

...

เลขที่ : 1300
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2497

...

เลขที่ : 1953
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระบูชา หลวงพ่อมงคลบพิตร อยุธยา ปี 2525

...

เลขที่ : 1954
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระบูชา หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2505

...

เลขที่ : 1975, 1976
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

...

เลขที่ : 1977
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปโบราณ ศิลปะขอม-ทวารวดี

...

เลขที่ : 1978
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปโบราณ ศิลปะขอม-ทวารวดี

...

เลขที่ : 1979
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูปโบราณ พระนารายณ์ ประทับพญานาค

...

เลขที่ : 1096
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูปโบราณ พระอุมาเทวี ประทับพญานาค

...

เลขที่ : 1980
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส

...

เลขที่ : 1981
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1982
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อบูชา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน