พระแผงสิบชาติ กรุวัดกระชาย อยุธยา


... ...เลขที่ : 1064
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระแผงสิบชาติ กรุวัดกระชาย อยุธยา
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระแผงสิบชาติ ปางสมาธิ สมัยอยุธยา กรุวัดกระชาย ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อดิน พระแผงสิบชาติ หรือเรียกว่า พระแผงพระเจ้าสิบชาติ สันนิษฐานว่า วัดกระชาย น่าจะเป็นวัดเดียวกับวัดเจ้าชายธรรมราชาหรือวัดเจ้าชาย
วัดเจ้าชายธรรมราชาหรือวัดเจ้าชาย กล่าวกันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า เป็นวัดที่สร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ชื่อวัดเจ้าชายนั้น สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างตอนที่พระองค์ ยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ วัดเจ้าชายธรรมราชา เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่กลางทุ่งปากกราน หรือบ้านกลางคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ด้านใต้วัดวรเชษฐ์ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่อยู่บนเนิน รายรอบด้านเหนือด้วยสระบัวหลวง ซึ่งปัจจุบันยังพอเห็นอาณาเขตวัดได้อยู่บ้าง วัดเจ้าชายถูกขโมยขุดเอาของมีค่าไปหมด เช่น พระพิมพ์ปางสิบทัศน์ ก็ปรากฏว่าขุดได้จากที่วัดเจ้าชายแห่งนี้ ปัจจุบันคงปรากฏเพียงเจดีย์ใหญ่ เหลืออยู่เพียงองค์เดียว ซึ่งทรุดเอียง ใกล้จะล้มพังแล้ว นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยกุฏิหลังหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานว่า อาจเป็นกุฏิเจ้าอาวาส หรืออาจเป็นตำหนัก กรรมฐานของสมเด็จพระเอกาทศรถ ในคราวที่พระองค์มาปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดของพระองค์ แห่งนี้ ก็อาจเป็นได้
(ที่มา : พ.ท.วิษณุ วิจิตรพงษา, กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓, ปกิณกะ ตอนที่1 วัดเจ้าชายธรรมราชา)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน