บทกลอนทั่วไป

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย กุศล คำเพราะ

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย โกวิท ธีรวิโรจน์

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย จตุพร สุวรรณปากแพรก

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย อัญชลี ณ เชียงใหม่

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย ชุลีรัตน์ สวัสดี

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย ณรงค์ ศรีพุ่ม

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย ดวงพร เดชกุลทอง

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย แมรี่ พันธุมะผล

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย รัตนาภรณ์ ทิพลือชา

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย ศกุนตลา ณ หนองคาย

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย ศรีวัฒน์ สุวรรณ

ร ๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โดย อานนท์ สรวิสูตร

นิราศแดนซากุระ
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

เยือนภูเก็ต
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

ทักทายยามเช้า
โดย ชุลีรัตน์ สวัสดี

อรุณสวัสดิ์
โดย ณรงค์ ศรีพุ่ม

ควายไทย
โดย นักกลอน KU ๒๗

รำลึกถึงกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์
โดย นักกลอน KU ๒๗

วันเข้าพรรษา
โดย นักกลอน KU ๒๗

วันอาสาฬหบูชา
โดย นักกลอน KU ๒๗

อุทยานประวัติศาสตร์
สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทย
โดย นักกลอน KU ๒๗

พ่อขุนรามคำแหง มหาราช
โดย นักกลอน KU ๒๗

ประเพณีลอยกระทง
โดย นักกลอน KU ๒๗

กราบส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร
โดย นักกลอน KU ๒๗

วันพ่อแห่งชาติ
โดย นักกลอน KU ๒๗

วันคืนสู่เหย้าชาว เค ยู
โดย นักกลอน KU ๒๗

ความหลังในรั้วเกษตรบางเขน
โดย นักกลอน KU ๒๗

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

วันแห่งความรัก
โดย นักกลอน KU ๒๗

ผญาอิสาน ๑
โดย กุศล คำเพราะ

ผญาอิสาน ๒
โดย กุศล คำเพราะ

ผญาอิสาน ๓
โดย กุศล คำเพราะ

ผญาอิสาน ๔
โดย กุศล คำเพราะ

ผญาอิสาน ๕
โดย กุศล คำเพราะ

ผญาอิสาน ๖
โดย กุศล คำเพราะ

วันมาฆบูชา ๒๕๕๙
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันจันทร์
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันอังคาร
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันพุธ
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันพฤหัส
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันศุกร์
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันเสาร์
โดย นักกลอน KU ๒๗

อรุณสวัสดิ์ วันอาทิตย์
โดย นักกลอน KU ๒๗

วันสงกรานต์ ๒๕๕๙
โดย นักกลอน KU ๒๗

นิราศลัดฟ้าสู่อเมริกา
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ก
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ข ถึง ค
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ฆ ถึง จ
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ช ถึง ด
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ต ถึง ป
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ผ ถึง ฟ
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ม ถึง ร
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ล ถึง ส
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

สำนวนโวหาร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ห ถึง อ
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
............ โกวิท ธีรวิโรจน์

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ๒๕๕๙
โดย นักกลอน KU ๒๗

นิราศเนเธอแลนด์ แดนทิวลิป
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

นิราศพิพัฒน์ฮานอย
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

พระประจำวันเกิด
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

อรุณสวัสดิ์ (๑)
โดย กุศล คำเพราะ

อรุณสวัสดิ์ (๒)
โดย กุศล คำเพราะ

นิราศแคว้นแดนตุรกี
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

อาลัย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ปรมาจารย์ไทยศึกษา
.... ศิษย์ KU ๒๗

ลิงแก้แห
โดย นักกลอน KU ๒๗

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ๒๕๖๒
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

สถาปัตย์ล้ำค่า เรือพระที่นั่ง กระบวนพยุหยาตราชลมารค
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

สถาปัตย์ล้ำค่า เรือพระที่นั่ง กระบวนพยุหยาตราชลมารค
ผู้ประพันธ์ : อัญลี ณ เชียงใหม่

สถาปัตย์ล้ำค่า เรือพระที่นั่ง กระบวนพยุหยาตราชลมารค
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์

วันคืนสู่เหย้า ๒ กุมภา ๒๕๖๓
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๖ และ เค ยู ๒๗

Happy Valentine 's Day 2020
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน KU 27

จักรยานเพื่อนคู่ใจชาวเกษตร
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่

ระลึกถึงพระคุณแม่ 21 สิงหาคม 2563
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน KU 27

ดูโขน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์
โดย ศกุนตลา ณ หนองคาย

โขนไทย
โดย อัญชลี ณ เชียงใหม่

นนทก (อดีตชาติของทศกัณฐ์)
ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑
โดย นักกลอน KU ๒๗

หนุมาน ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๒
โดย นักกลอน KU ๒๗

พระราม ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๓
โดย นักกลอน KU ๒๗

พาลี สุครีพ ตัวละครในรามเกียรติ์
ลำดับที่ ๔-๑ ๔-๒
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

พระลักษมณ์ ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๕
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

พิเภก ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๖
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

นางสีดา ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๗
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

อินทรชิต ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๘
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

กุมภกรรณ ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๙
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

องคต ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๐
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

นิลพัท ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๑
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

สุพรรณมัจฉา ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๒
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ไมยราพ ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๓
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

พระพรต ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๔
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ท้าวทศรถ ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๕
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

สหัสเดชะ ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๖
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

พระสัตรุด ตัวละครในรามเกียรติ์ ลำดับที่ ๑๗
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน