พระเหรียญคณาจารย์ พระหล่อ เหรียญหล่อยอดนิยม

...

เลขที่ : 0004
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญมือปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร

...

เลขที่ : 0401
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญมือปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร

...

เลขที่ : 0518
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่นแรก 2460

...

เลขที่ : 0543
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม 2460

...

เลขที่ : 0524
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่ ๔

...

เลขที่ : 0525
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธชินราช พิมพ์แต่ง รุ่นอินโดจีน 2485

...

เลขที่ : 0538 0899
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักร วัดธรรมามูล ปี 2461

...

เลขที่ : 0898
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักร วัดธรรมามูล ปี 2461

...

เลขที่ : 0540 0762
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโต 2460 วัดพนัญเชิง

...

เลขที่ : 0730
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง :พระเหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

...

เลขที่ : 0541
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระปฐมเจดีย์ 2465

...

เลขที่ : 0788
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

...

เลขที่ : 1152
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

...

เลขที่ : 0789
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญวิว องค์พระปฐมเจดีย์

...

เลขที่ : 0549 0760
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อพระพุทธโสธร 2460

...

เลขที่ : 0759
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อพระพุทธโสธร 2460

...

เลขที่ : 1315 1316 1317
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อพระพุทธโสธร 2460

...

เลขที่ : 1306 1307 1308
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอาร์มหลวงพ่อพระพุทธโสธร 2460

...

เลขที่ : 1309 1310 1311
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอาร์มหลวงพ่อพระพุทธโสธร 2460

...

เลขที่ : 1312 1313 1314
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอาร์มหลวงพ่อพระพุทธโสธร 2460

...

เลขที่ : 0550
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญไพรีพินาศ เนื้อเงินลงยา วัดบวรนิเวศ

...

เลขที่ : 0553
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินสีห์ 2440 วัดบวรนิเวศ

...

เลขที่ : 1150 0781 0552
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง :เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0565
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธบาท 2461 วัดเขาทราย ชลบุรี

...

เลขที่ : 0566
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธบาท 2461 วัดเขาทราย ชลบุรี

...

เลขที่ : 0746 0747
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ

...

เลขที่ : 1210 1211
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ

...

เลขที่ : 0894 0895 0778
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร 2460

...

เลขที่ : 0940 0941 1153-1
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร 2460

...

เลขที่ : 0896
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร อยุธยา

...

เลขที่ : 1214 1215
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร รุ่น 2 ปี 2485

...

เลขที่ : 0819
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอริยสัจ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

...

เลขที่ : 1002 0833
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง

...

เลขที่ : 0834
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา วัดเขาตะเครา

...

เลขที่ : 0931
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา วัดเขาตะเครา

...

เลขที่ : 0911
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0932
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยา 2468

...

เลขที่ : 0942
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธรูปวัดไชโย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1207
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธรูป
วัดไชโย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1208
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธรูป
วัดไชโย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1151
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช
หลังอกเลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

...

เลขที่ : 1209
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช
หลังอกเลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

...

เลขที่ : 1154
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร

...

เลขที่ : 1155
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ 25 พุทธศตวรรษ

...

เลขที่ : 1206
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ
หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1212 1213
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง ปี 2472

...

เลขที่ : 1221 0829
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ หลังแบบ

...

เลขที่ : 1465
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย

...

เลขที่ : 1466
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย

...

เลขที่ : 0012
ประเภทพระเครื่อง :พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์

...

เลขที่ : 0569
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

...

เลขที่ : 0117 0117-1 0117-2 0118 0120
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข องค์คู่

...

เลขที่ : 0123 0124 0126
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข องค์คู่

...

เลขที่ : 0128 0129 0130 0131 0133
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข

...

เลขที่ : 0135 0136 0138 0140 0141 0142 0143
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข

...

เลขที่ : 0139
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข

...

เลขที่ : 1528
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข หลังยันต์นูนใหญ่

...

เลขที่ : 0144
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ มีจาร เนื้อทองคำ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0145
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ มีจาร เนื้อเงิน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0146
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ เนื้อทองแดงเถื่อน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0771
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ รุ่นแรก มีจาร

...

เลขที่ : 0772
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ รุ่นสอง

...

เลขที่ : 0177
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0321
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0329 0330
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0332
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0340 0342
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0726 0727
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง :พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0822
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0835 0836
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 1005
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อเงิน

...

เลขที่ : 0519
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง 2483 วัดซำป่าง่าม

...

เลขที่ : 0520
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง 2483 วัดซำป่าง่าม

...

เลขที่ : 1164 1165 1345 1346
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง 2483 วัดซำป่าง่าม

...

เลขที่ : 0528 0990
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0991
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1326 1327
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0542
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญฉลองมณฑป หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

...

เลขที่ : 0782
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม ก้นระฆัง วัดช่องแค

...

เลขที่ : 0783
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง :เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม หลังเข็มกลัด

...

เลขที่ : 0817
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

...

เลขที่ : 0900
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม ก้นระฆัง วัดช่องแค

...

เลขที่ : 1344
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญโล่ใหญ่ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0530
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าคุณนร 2513 หันข้าง

...

เลขที่ : 0531
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ 2495 วัดบวรนิเวศ

...

เลขที่ : 0547
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อทองคำ

...

เลขที่ : 0757
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อเงิน

...

เลขที่ : 0774 0545 0906
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 1389
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อทองแดงผิวไฟ

...

เลขที่ : 0775 0740 0756 0908
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 0907 0741 0742
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 0910 1387 1388
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 0758
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2469

...

เลขที่ : 0554
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง ปี 2485

...

เลขที่ : 0555 0732
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์หลังเรียบ ปี 2469

...

เลขที่ : 0731 0795
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2469

...

เลขที่ : 1404 1405 1406
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2469 พิมพ์เสี้ยนตอง

...

เลขที่ : 0897
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : ชุดพระรูปหล่อหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม อยุธยา

...

เลขที่ : 1302
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 0748 1303 1328
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 1329
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 1330
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 1325 0556
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก วัดบ้านไร่

...

เลขที่ : 0557
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธิน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1263 1264 0558
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0560
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่รอด รุ่นแซยิด วัดบางน้ำวน

...

เลขที่ : 1378
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงปู่รอด รุ่นแซยิด วัดบางน้ำวน

...

เลขที่ : 0561
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพริ้ง 2483 วัดบางปะกอก

...

เลขที่ : 0562
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิศร รุ่นแรก วัดใต้

...

เลขที่ : 0563
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0839
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0642
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระรูปหล่อหลวงพ่อปาน ฝังเขี้ยวเสือ วัดบางเหี้ย

...

เลขที่ : 0658
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เนื้ออัลปาก้า

...

เลขที่ : 0666 1386
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเปลวเทียน หลวงพ่อเดิม ปี 2482

...

เลขที่ : 0950 0786
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญธรรมขันธ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

...

เลขที่ : 1245
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1375 1376
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1249 1248 1250
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แมงกะบี้ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1385
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เเหรียญหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

...

เลขที่ : 0745
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญครูบาศรีวิชัย 2482

...

เลขที่ : 1166 1167
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย 2482 พิมพ์สองชาย

...

เลขที่ : 0723 0749
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 0750
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 0840
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 1261 1262
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 1274 1275
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1276 0754
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0770-1
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0770-2
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0776 1349
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1350 1351 1352
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1353 1354
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1355 1356
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1357
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญมังคลายุ จง-นิล หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1358 1359
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 0780 0914
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญปั๊มหลวงพ่อดำ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0787
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

...

เลขที่ : 1277 1278
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

...

เลขที่ : 0792
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขาว 2469 วัดหลักสี่

...

เลขที่ : 0793
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขาว 2469 วัดหลักสี่

...

เลขที่ : 1266
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

...

เลขที่ : 1267 0794
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

...

เลขที่ : 1268
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

...

เลขที่ : 0825
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

...

เลขที่ : 0826
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

...

เลขที่ : 1168 1169
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

...

เลขที่ : 0827
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร

...

เลขที่ : 0838 1202
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบน

...

เลขที่ : 0841 1270
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก

...

เลขที่ : 0842
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก

...

เลขที่ : 0857 1009 1010
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

...

เลขที่ : 1174 1390 1391 1392
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม ปี 2465

...

เลขที่ : 0862 0863
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ

...

เลขที่ : 0864 0865
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา 2477

...

เลขที่ : 0858
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0868 0870
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0869 1318
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0871 1322 1323
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0875
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0879
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0880
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1319 1320 1321
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม รุ่นเจริญพร วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1324
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เเหรียญโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0901 0902
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ 2477

...

เลขที่ : 0903
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ 2477

...

เลขที่ : 1269
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ 2477

...

เลขที่ : 0915 0916
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส 2466

...

เลขที่ : 0933 0934
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระครูทองศุข วัดโตนดหลวง

...

เลขที่ : 0952 0951 0953
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

...

เลขที่ : 1255 1256
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

...

เลขที่ : 1257 1258
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

...

เลขที่ : 0968
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

...

เลขที่ : 1259 1260
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

...

เลขที่ : 0987
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

...

เลขที่ : 0752 0912
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 2466

...

เลขที่ : 1011 0551 0751
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

...

เลขที่ : 1246 1247
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

...

เลขที่ : 1230 1231
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2466

...

เลขที่ : 1232 1233
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2466

...

เลขที่ : 1234 1235
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2466

...

เลขที่ : 1156 1157
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

...

เลขที่ : 1336 1337
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

...

เลขที่ : 1338 1339
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก 2532

...

เลขที่ : 1340 1341 1342
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ดู่ วัดสะแก 2532

...

เลขที่ : 1343
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ดู่ วัดสะแก 2533

...

เลขที่ : 1159 1160
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

...

เลขที่ : 1178
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ 2484

...

เลขที่ : 1181
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1184 1301
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1179 1393 1394 1395
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ 2484

...

เลขที่ : 1180 1183 1185
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ 2484

...

เลขที่ : 1182
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 0820
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญฉลุพระอาจารย์ฝั้น รุ่นพิเศษ

...

เลขที่ : 1200
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1201 1332
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1331 1334
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1333 1335
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1203
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกรัก
วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1204 1205
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกรัก
วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1216 1217
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1219 1218
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโม วัดสามจีน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1220
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1347 1348
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ปี 2484

...

เลขที่ : 1222
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง ปี 2461

...

เลขที่ : 1223 1224
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปีี 2463

...

เลขที่ : 1171 1172
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อหรุ่น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1226
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อหรุ่น รุ่นแรก วัดอัมพวัน

...

เลขที่ : 1227
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อหรุ่น รุ่นแรก วัดอัมพวัน

...

เลขที่ : 1228 1229
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร ปี 2464

...

เลขที่ : 1237 1238
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1239
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1240 1241
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ที่ระลึกทำบุญ ปี 2470

...

เลขที่ : 1242
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ที่ระลึกทำบุญ ปี 2470

...

เลขที่ : 1243
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468

...

เลขที่ : 1244
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระสมุห์ขิง วัดกลางวรวิหาร ปี 2468

...

เลขที่ : 1252 1251
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมา หลังพระพุทธชินราช หลวงพ่อเขียน ปี 2480

...

เลขที่ : 1253
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1254
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิศวรวิหาร ปี 2473 รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1265
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง เพชรบุรี ปี 2473

...

เลขที่ : 1271
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดนนทรีย์ อยุธยา ปี 2489

...

เลขที่ : 1272 1273
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก ปี 2495

...

เลขที่ : 1304 1305
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : พระเหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1360
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เข็มกลัด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยุธยา

...

เลขที่ : 1362
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483

...

เลขที่ : 1363
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ หลวงพ่อชม
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ปี 2470

...

เลขที่ : 1372 1373 1374
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ หลวงพ่อชม
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ปี 2470

...

เลขที่ : 1364
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ พ่อท่านซัง (พระครูอรรถธรมาส) ปี 2480

...

เลขที่ : 1365
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออุปัชฌาย์ดำ วัดสนามจันทร์ ปี 2481

...

เลขที่ : 1369 1370 1371
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง :เหรียญหลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม ปี 2482

...

เลขที่ : 1377
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง วัดศรัทธาราษฏร์ ปี 2462

...

เลขที่ : 1379
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อไปล่
พิมพ์นิยม ปี 2478

...

เลขที่ : 1380
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี 2478

...

เลขที่ : 1381
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี 2478

...

เลขที่ : 1407 1408
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

...

เลขที่ : 1382
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่รอด วัดสามไถ อยุธยา ปี 2467 พิมพ์สองหน้า

...

เลขที่ : 1383
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่รอด วัดสามไถ อยุธยา ปี 2467

...

เลขที่ : 1384
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อ หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1396 1397 1398 13999
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่จัน วัดนางหนู ปี 2478

...

เลขที่ : 1401 1402 1403
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่จัน วัดนางหนู ปี 2478

...

เลขที่ : 1443
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญจักรเพชร ท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน

...

เลขที่ : 1467
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก วัดสัตตนารถปริวัตร

...

เลขที่ : 1468
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโพนทอง ปี 2471

...

เลขที่ : 1469
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ อยุธยา

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน