พระเหรียญคณาจารย์ พระหล่อ เหรียญหล่อยอดนิยม

...

เลขที่ : 0004
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญมือปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2434

...

เลขที่ : 0401
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญมือปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2434

...

เลขที่ : 0518
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่นแรก ปี 2460

...

เลขที่ : 0543, 1694
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่นแรก ปี 2460

...

เลขที่ : 1692, 1693
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่นแรก ปี 2460

...

เลขที่ : 0538, 0899
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักร วัดธรรมามูล ปี 2461

...

เลขที่ : 1695, 1696, 1697
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักร วัดธรรมามูล ปี 2461

...

เลขที่ : 0898
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักร วัดธรรมามูล ปี 2461

...

เลขที่ : 0540, 0762
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี 2460

...

เลขที่ : 0730, 1699
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี 2460

...

เลขที่ : 1644
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี 2460

...

เลขที่ : 0541
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระปฐมเจดีย์ ปี 2465

...

เลขที่ : 0788
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ปี 2465

...

เลขที่ : 1152
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ปี 2465

...

เลขที่ : 0789
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญวิว องค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

...

เลขที่ : 0549, 0760
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 0759
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 1633, 1682
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 1315, 1316, 1317
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 1306, 1307, 1308, 1643
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 1309, 1310, 1311, 1680
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 1312, 1313, 1314
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร ปี 2460

...

เลขที่ : 0550
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญไพรีพินาศ เนื้อเงินลงยา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

...

เลขที่ : 0553
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศ ปี 2440

...

เลขที่ : 1150, 0781, 0552
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง :เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0564, 0565
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย ปลุกเสกโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ)

...

เลขที่ : 0566
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย ปลุกเสกโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ)

...

เลขที่ : 0894, 0895, 0778
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร ปี 2460

...

เลขที่ : 0891, 0892, 0893
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร ปี 2460

...

เลขที่ : 0940, 0941, 1153-1
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร ปี 2460

...

เลขที่ : 0896
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร อยุธยา

...

เลขที่ : 1214, 1215
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมงคลบพิตร ปี 2485

...

เลขที่ : 0819
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอริยสัจ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

...

เลขที่ : 1619, 1620
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญอริยสัจ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

...

เลขที่ : 1002, 0833
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง

...

เลขที่ : 0834
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา วัดเขาตะเครา

...

เลขที่ : 0931
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา วัดเขาตะเครา

...

เลขที่ : 0911, 1700
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปี 2460

...

เลขที่ : 1151
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช
หลังอกเลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

...

เลขที่ : 1209
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช
หลังอกเลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

...

เลขที่ : 1708
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485

...

เลขที่ : 1640
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปี 2460

...

เลขที่ : 1641
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2460 รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1642
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปี 2460

...

เลขที่ : 0932
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยา 2468

...

เลขที่ : 0942
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธรูปวัดไชโย (เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์) รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1207, 1653, 1654
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธรูปวัดไชโย (เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์) รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1208
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธรูปวัดไชโย (เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์) รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1154 , 1623
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร

...

เลขที่ : 1675
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร

...

เลขที่ : 1155
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ 25 พุทธศตวรรษ

...

เลขที่ : 1702
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ 25 พุทธศตวรรษ

...

เลขที่ : 1221, 0829
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์

...

เลขที่ : 1645
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์

...

เลขที่ : 1465
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย

...

เลขที่ : 1466
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย

...

เลขที่ : 0117, 0117-1,0117-2, 0118, 0120
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข องค์คู่

...

เลขที่ : 0123, 0124, 0126
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข องค์คู่

...

เลขที่ : 0128, 0129, 0130, 0131, 0133
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข

...

เลขที่ : 0135, 0136, 0138, 0140, 0141, 0142, 0143,
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข

...

เลขที่ : 0139
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข

...

เลขที่ : 1528
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระหลวงปู่ศุข หลังยันต์นูนใหญ่

...

เลขที่ : 0144
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ มีจาร เนื้อทองคำ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0145
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ มีจาร เนื้อเงิน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0146
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ เนื้อทองแดงเถื่อน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0771
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ รุ่นแรก มีจาร

...

เลขที่ : 0772
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ รุ่นสอง

...

เลขที่ : 0746, 0747
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

...

เลขที่ : 1210, 1211
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

...

เลขที่ : 1212, 1213
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง ปี 2472

...

เลขที่ : 0770-1
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0770-2
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1655, 1656
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร ปี 2462

...

เลขที่ : 1669, 1670
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร

...

เลขที่ : 1443
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญจักรเพชร ท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน

...

เลขที่ : 1671
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรยวัล อยุธยา

...

เลขที่ : 1672
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรยวัล อยุธยา

...

เลขที่ : 1731
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรยวัล อยุธยา

...

เลขที่ : 1732
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรยวัล อยุธยา

...

เลขที่ : 1683
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธชินราช ห้าเหลี่ยม หลัง มค๑ เจ้าคุณศรีสนธิ์

...

เลขที่ : 1709
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญปัณณาสมวารรัชกาลที่ 6 (พระยูไลพุทธเจ้า) ปี 2469

...

เลขที่ : 1710
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินวงษ์ หลวงพ่อโศก วัดปากคลอง ปี 2478

...

เลขที่ : 1711
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเผือก วัดโมลี ปี 2475

...

เลขที่ : 1735
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร ปี 2492

...

เลขที่ : 0012
ประเภทพระเครื่อง :พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

...

เลขที่ : 0569
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

...

เลขที่ : 0531
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ปี 2495

...

เลขที่ : 0519
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี 2483

...

เลขที่ : 0520
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี 2483

...

เลขที่ : 1164, 1165
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี 2483

...

เลขที่ : 1345, 1346
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี 2483

...

เลขที่ : 0528, 0990, 1326
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0991
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1327
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ

...

เลขที่ : 0542
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญฉลองมณฑป หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

...

เลขที่ : 0782
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม ก้นระฆัง วัดช่องแค

...

เลขที่ : 0783
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง :เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม หลังเข็มกลัด

...

เลขที่ : 0817
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

...

เลขที่ : 0900
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม ก้นระฆัง วัดช่องแค

...

เลขที่ : 1344
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญโล่ใหญ่ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0530
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ปี 2513

...

เลขที่ : 0547
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อทองคำ

...

เลขที่ : 0757
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อเงิน

...

เลขที่ : 1681
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อเงิน

...

เลขที่ : 0774, 0545, 0906, 0905
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 1389
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เนื้อทองแดงผิวไฟ

...

เลขที่ : 0775, 0740, 0756, 0908
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 0907, 0909, 0741, 0742
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 0910, 1387, 1388
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467

...

เลขที่ : 0758, 0546
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2469

...

เลขที่ : 0554
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง ปี 2485

...

เลขที่ : 0555, 0732
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์หลังเรียบ ปี 2469

...

เลขที่ : 0731, 0795, 0796
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2469

...

เลขที่ : 1664, 1665
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2469

...

เลขที่ : 1404, 1405, 1406
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2469 พิมพ์เสี้ยนตอง

...

เลขที่ : 0897
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : ชุดรูปหล่อหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม อยุธยา

...

เลขที่ : 1302
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 0748, 1303, 1328
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 1329, 1635
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 1330
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

...

เลขที่ : 1325, 0556
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก วัดบ้านไร่

...

เลขที่ : 0557, 0864
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธิน ปี 2477

...

เลขที่ : 1733
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อ หลวงปู่ทอง
วัดราชโยธิน ปี 2459

...

เลขที่ : 1263, 1264, 0558
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1637
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0560
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่รอด รุ่นแซยิด วัดบางน้ำวน

...

เลขที่ : 1378
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงปู่รอด รุ่นแซยิด วัดบางน้ำวน

...

เลขที่ : 0562
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิศร รุ่นแรก วัดใต้

...

เลขที่ : 0563, 1869, 1870, 1871
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0839, 1872
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1660, 1873, 1874, 1875
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1206
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ
หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1652
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธ
หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1876
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ปี 2460

...

เลขที่ : 0642
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อปาน ฝังเขี้ยวเสือ วัดบางเหี้ย

...

เลขที่ : 0658
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อเดิม เนื้ออัลปาก้า

...

เลขที่ : 0666, 1386
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเปลวเทียน หลวงพ่อเดิม ปี 2482

...

เลขที่ : 0950, 0786, 1956
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญธรรมขันธ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

...

เลขที่ : 1957, 1958
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญธรรมขันธ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

...

เลขที่ : 1245
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1375, 1376
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1638
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1249, 1248, 1250
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แมงกะบี้ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1385
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เเหรียญหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

...

เลขที่ : 0745
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2482

...

เลขที่ : 1166, 1167
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482 พิมพ์สองชาย

...

เลขที่ : 0723, 0749
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 0750
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 0840
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 1261, 1262
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 1993
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นลาภผลพูนทวี

...

เลขที่ : 1274, 1275
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1276, 0754
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0776, 1349
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1350, 1351, 1352
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485

...

เลขที่ : 1679, 1821, 1822, 1828
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485

...

เลขที่ : 1353, 1354
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1355, 1356
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1658
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1701
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมาหลวงพ่อจง หลังสิงห์ ปี 2487

...

เลขที่ : 1357
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญมังคลายุ จง-นิล หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 1358, 1359
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

...

เลขที่ : 0780, 0914, 1854, 1855
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญปั๊มหลวงพ่อดำ วัดตาล รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1856, 1857, 1858, 1859, 1860
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญปั๊มหลวงพ่อดำ วัดตาล รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0787
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

...

เลขที่ : 1277, 1278
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

...

เลขที่ : 0792
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขาว วัดหลักสี่ ปี 2469

...

เลขที่ : 0793
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขาว วัดหลักสี่ ปี 2469

...

เลขที่ : 1266, 1823, 1824, 1825, 1826 ,1827
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

...

เลขที่ : 1267, 0794
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

...

เลขที่ : 1268
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

...

เลขที่ : 0825
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ปี 2481

...

เลขที่ : 0826
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ปี 2484

...

เลขที่ : 1168, 1169
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ปี 2481

...

เลขที่ : 1170
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ปี 2481

...

เลขที่ : 0827
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร

...

เลขที่ : 1228, 1229
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร ปี 2464

...

เลขที่ : 0838, 1202
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบน

...

เลขที่ : 0841, 1270
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก ปี 2499

...

เลขที่ : 0842
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก ปี 2499

...

เลขที่ : 1734
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก ปี 2477

...

เลขที่ : 0857, 1009, 1010
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

...

เลขที่ : 1174, 1390, 1391, 1392
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม ปี 2465

...

เลขที่ : 0862, 0863
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ

...

เลขที่ : 1829, 1830, 1831
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ

...

เลขที่ : 0858
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0868, 0870
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0869, 1318
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0871, 1322, 1323
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0875
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0879
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0880
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1319, 1320, 1321
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม รุ่นเจริญพร วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 1324
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เเหรียญโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

...

เลขที่ : 0901, 0902
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ปี 2477

...

เลขที่ : 0903
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ปี 2477

...

เลขที่ : 1269
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ปี 2477

...

เลขที่ : 1639
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ปี 2477

...

เลขที่ : 0915, 0916, 0917
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส ปี 2466

...

เลขที่ : 0933, 0934
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระครูทองศุข วัดโตนดหลวง

...

เลขที่ : 0952, 0951, 0953
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1255, 1256
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1257, 1258
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1996, 1997
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1998, 2000
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 0968
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

...

เลขที่ : 1259, 1260
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

...

เลขที่ : 0987
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

...

เลขที่ : 0752, 0912
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466

...

เลขที่ : 1011, 0551, 0751
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าปี ปี 2466

...

เลขที่ : 1246, 1247
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466

...

เลขที่ : 1994
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466

...

เลขที่ : 1230, 1231
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2466

...

เลขที่ : 1232, 1233
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2466

...

เลขที่ : 1234, 1235
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2466

...

เลขที่ : 1156, 1157
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

...

เลขที่ : 1336, 1337
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

...

เลขที่ : 1338, 1339
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2532

...

เลขที่ : 1340, 1341, 1342
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2532

...

เลขที่ : 1343
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2533

...

เลขที่ : 1159, 1160, 1161
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

...

เลขที่ : 1178
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1181
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1184, 1301
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1179, 1393, 1394, 1395
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1180, 1183, 1185
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1182
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 1705, 1706, 1707
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484

...

เลขที่ : 0820
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญฉลุพระอาจารย์ฝั้น รุ่นพิเศษ

...

เลขที่ : 1200
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1201, 1332
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1331, 1334
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1333, 1335
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1203
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกรัก
วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1204, 1205
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกรัก
วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1216, 1217
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1632
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1685, 1686
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1219, 1218
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโม วัดสามจีน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1612, 1614, 1615
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโม วัดสามจีน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1616, 1617
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโม วัดสามจีน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1618
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1220, 1668
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม รุ่นแรก ปี 2461

...

เลขที่ : 1666, 1667
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม รุ่นแรก ปี 2461

...

เลขที่ : 1347, 1348
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ปี 2484

...

เลขที่ : 1868
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อ หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ปี 2459

...

เลขที่ : 1222
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง ปี 2461

...

เลขที่ : 1223, 1224
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปีี 2463

...

เลขที่ : 1621, 1622
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปีี 2463

...

เลขที่ : 1832, 1833, 1834, 1835, 1836
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปีี 2463

...

เลขที่ : 1171, 1172, 1173
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1225, 1226
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1227
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1237, 1238
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1239
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1240, 1241
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1242
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ปี 2470

...

เลขที่ : 1243
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468

...

เลขที่ : 1636
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468

...

เลขที่ : 1244
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระสมุห์ขิง วัดกลางวรวิหาร ปี 2468

...

เลขที่ : 1252, 1251
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเสมา หลังพระพุทธชินราช หลวงพ่อเขียน ปี 2480

...

เลขที่ : 1253
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1254
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิศวรวิหาร ปี 2473 รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1265
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง เพชรบุรี ปี 2473

...

เลขที่ : 1271
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดนนทรีย์ อยุธยา ปี 2489

...

เลขที่ : 1673, 1674
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดนนทรีย์ อยุธยา ปี 2489

...

เลขที่ : 1272, 1273
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก ปี 2495

...

เลขที่ : 1304, 1305
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1360
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เข็มกลัด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยุธยา

...

เลขที่ : 1362
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483

...

เลขที่ : 1363
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ หลวงพ่อชม
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ปี 2470

...

เลขที่ : 1372, 1373, 1374
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ หลวงพ่อชม
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ปี 2470

...

เลขที่ : 1364
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญ พ่อท่านซัง (พระครูอรรถธรมาส) ปี 2480

...

เลขที่ : 1365
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออุปัชฌาย์ดำ วัดสนามจันทร์ ปี 2481

...

เลขที่ : 1369, 1370, 1371
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง :เหรียญหลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม ปี 2482

...

เลขที่ : 1377
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคง วัดศรัทธาราษฏร์ ปี 2462

...

เลขที่ : 0177
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0320, 0321, 0322, 0326, 0327
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0329, 0330
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : รปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0332
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0726 , 0727
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 1005
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อเงิน

...

เลขที่ : 0340, 0342
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0341, 0334, 0336, 0337
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0821, 0822, 0823, 0824
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 0835, 0836, 1936
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 1937
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

...

เลขที่ : 1379, 1649
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่
พิมพ์นิยม ปี 2478

...

เลขที่ : 1648
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่
พิมพ์นิยม ปี 2478

...

เลขที่ : 1380
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี 2478

...

เลขที่ : 1381
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี 2478

...

เลขที่ : 1861, 1862, 1863
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี 2478

...

เลขที่ : 1407, 1408, 1844
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ
ชื่อพระเครื่อง : พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

...

เลขที่ : 1646, 1647
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี 2478

...

เลขที่ : 1837, 1838, 1839, 1840, 1841
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ พิมพ์สองหน้า

...

เลขที่ : 1842, 1843
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ ปี 2478

...

เลขที่ : 1382
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่รอด วัดสามไถ อยุธยา ปี 2467 พิมพ์สองหน้า

...

เลขที่ : 1383
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่รอด วัดสามไถ อยุธยา ปี 2467

...

เลขที่ : 1384
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อ หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1396, 1397, 1398, 13999
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่จัน วัดนางหนู ปี 2478

...

เลขที่ : 1401, 1402, 1403
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่จัน วัดนางหนู ปี 2478

...

เลขที่ : 1467
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก วัดสัตตนารถปริวัตร

...

เลขที่ : 1468
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโพนทอง ปี 2471

...

เลขที่ : 1469
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ อยุธยา

...

เลขที่ : 1529, 1530, 1531, 1532
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา ปี 2480

...

เลขที่ : 1624, 1625
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา ปี 2480

...

เลขที่ : 1626, 1627, 1628, 1631
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา ปี 2480

...

เลขที่ : 1990, 1991, 1992
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา ปี 2480

...

เลขที่ : 1630
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง ปี 2468

...

เลขที่ : 1634, 1676, 1846, 1847, 1848
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส ปี 2470

...

เลขที่ : 1677, 1678
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส ปี 2470

...

เลขที่ : 1851, 1852, 1853
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส ปี 2470

...

เลขที่ : 1650, 1651
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอธิการลา วัดโพธิ์ศรี ปี 2468

...

เลขที่ : 1659
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพัดยศ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทร์

...

เลขที่ : 1959, 1960, 1961, 1962, 1963
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญรูปไข่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483

...

เลขที่ : 1995
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญรูปไข่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483

...

เลขที่ : 1965, 1999
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญรูปไข่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483

...

เลขที่ : 1964, 1966, 1967
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญรูปไข่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483

...

เลขที่ : 1968
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญใบสาเก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส ปี 2487

...

เลขที่ : 1661, 1662, 1663
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา

...

เลขที่ : 1689, 1690, 1691
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2458

...

เลขที่ : 1866, 1867
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2458

...

เลขที่ : 1703
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระครูวินัยธรรม (หลวงพ่ออินทร์) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2473

...

เลขที่ : 1704
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระครูประสงค์สารการ หลวงพ่อเทศน์ วัดคอกช้าง รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1736
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก

...

เลขที่ : 1849, 1850
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญหลวงเอี่ยม วัดหนองควง ปี 2466

...

เลขที่ : 1864, 1865
ประเภทพระเครื่อง : พระเหรียญ พระหล่อ
ชื่อพระเครื่อง : เหรียญพระอุปัชฌาแช่ม วัดบ้านดาบ ปี 2468

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน