พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม


... ...เลขที่ : 0204
ประเภทพระเครื่อง : พระกริ่ง
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม รุ่นธรรมโกษาจารย์ พิธีหล่อและปลุกเสก โดย สมเด็จพระสังฆราราชแพ ในขณะทรงสมณศักดิ์ “พระธรรมโกษาจารย์” ในช่วงปีพ.ศ. 2443 -2447 องค์นี้ตบแต่งเก่า

สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน