พระพุุทธรูปปางปฐมเทศนา (กริ่ง)


... ... ...เลขที่ : 0967
ประเภทพระเครื่อง : พระกริ่ง
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (กริ่ง)
สถานะ(ให้เช่าบูชา/โชว์) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (กริ่ง) หรือ ปางแสดงธรรมจักร พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร บนฐานบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม เป็นเครื่องหมายธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา(ตัก)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน