พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม


... ...เลขที่ : 1039
ประเภทพระเครื่อง : พระกริ่ง
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม ปีพ.ศ. 2479 ขณะสมเด็จพระสังฆราชแพดำรงตำแหน่ง "พระวันรัต" องค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวกลีบซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 7 กลีบ พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ องค์พระจะมีพุทธลักษณะอวบท้วมสมบูรณ์
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน