พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวร


... ...เลขที่ : 1061
ประเภทพระเครื่อง : พระกริ่ง
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวร
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระกริ่ง 7 รอบ หรือ พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ สมเด็จพระพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่ 13) วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2499
สร้างขึ้นโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ ของ สมเด็จพระพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จฯออกทรงผนวช เมื่อ พ.ศ.2499 ความเกี่ยวเนื่องของพระกริ่งรุ่นนี้ กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็คือเป็นพระกริ่งเพียงรุ่นเดียวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ทรงเททองด้วยพระองค์ในขณะทรงผนวช โดยเสด็จฯ แทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ซึ่งทรงพระประชวร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 เวลา 07.35 น. พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ศาลาหน้าพระอุโบสถ ไวยาวัจกรทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นทองคำลงพระยันต์อักขระ 84 แผ่น ทรงวางแผ่นทองคำทั้งหมดลงในเบ้าหลอม เวลา 07.41 น. ทรงถือสายสิญจน์ ซึ่งโยงจากเบ้าเททองหล่อ พระกริ่ง 7 รอบ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลพระคาถา พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเททองหล่อแทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ จนกระทั่งพิธีเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน พระกริ่ง 7 รอบ จึงสำเร็จด้วยอำนาจแห่ง พระรัตนตรัยาธิคุณ มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง และเต็มเปี่ยมไปด้วยพระบุญญาบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถึงพร้อมด้วยพระกำลังแห่งพระราชหฤทัยของพระองค์ ที่บริบูรณ์ด้วยศีลาจาริยวัตรอันบริสุทธิ์
ต่อมาอีก 2 วัน คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499 พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลาผนวช พระกริ่ง 7 รอบ รุ่นนี้จึงถือได้ว่า เป็นพระกริ่งเพียงรุ่นเดียวทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวช ทรงประกอบพิธีเททองหล่อด้วยพระองค์ เอง
(ที่มา : สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, พระกริ่ง 7 รอบ, 11 มกราคม 2560)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน