พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา


... ...
... ...
พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา ขนาดเล็ก เปรียบเทียบกับ ขนาดปกติเลขที่ : 1428
ประเภทพระเครื่อง : พระเนื้อผงยอดนิยม
ชื่อพระเครื่อง : พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา บางครั้งเรียกว่า พิมพ์ยืน ขนาดเล็ก ปสันนิษฐานว่า สมเด็จพระสังฆราชสุกท่านทรงสร้าง
ประวัติ รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดราชสิทธารามขึ้น ตั้งอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายให้พระอาจารย์สุก จำพรรษา เมื่อ พ.ศ.2325 ปีเดียวกับที่สร้างกรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ ให้รวมวัดพลับซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เข้าไปอยู่ในเขตวัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธารามจึงเรียกทั่วๆไปว่า วัดพลับ ต่อมา รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอาจารย์สุกขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 4 (สุก ญาณสังวร หรือ สุก ไก่เถื่อน) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วย้ายมาประทับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สมเด็จพระสังฆราชสุกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และยังมีกิตติศัพท์เป็นที่เลื่องลือในด้านพุทธาคมเป็นเลิศในสมัยยุคนั้น และยังเป็นพระอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต จึงมีผู้สันนิษฐานว่า สมเด็จพระสังฆราชสุกได้ทรงสร้างพระเครื่องชุดนี้ไว้ เมื่อสร้างเสร็จพระบางส่วนได้ถูกบรรจุไว้ที่พระเจดีย์ วัดพลับ


สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน