พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง


... ...เลขที่ : 1437
ประเภทพระเครื่อง : พระเนื้อผงยอดนิยม
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร

“พระพุทธบาทปิลันทน์” หรือ “พระสมเด็จปิลันทน์” ขนานนามตามชื่อผู้สร้างคือ หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันทน์ (ทัด) ลูกศิษย์ใกล้ชิดในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และเป็นรูปเดียวที่ได้รับความไว้วางใจให้ปกครองดูแลวัดแทน สืบต่อมาท่านได้จำเริญในสมณศักดิ์ จนครั้งสุดท้ายดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)" เทียบเท่ากับพระอาจารย์


พระประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์) พระพุทธุปบาทปิลันทน์
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน