พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ


... ...เลขที่ : 1629
ประเภทพระเครื่อง : พระกริ่ง
ชื่อพระเครื่อง : พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระชัยวัฒน์ พิมพ์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อประทานเป็นรางวัลแก่กรรมการและผู้ร่วมงานหล่อพระกริ่งที่มีจำนวนการสร้างมากที่สุดสำหรับวัดสุทัศน์ฯ ในสมัยนั้น จัดสร้างในปี พ.ศ.2482 ในคราวเดียวกับพระกริ่งฉลองพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
บันทึกของวัดสุทัศน์ที่กล่าวถึง การหล่อพระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียงนั้นว่า เมื่อสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชประมาณ 1 ปี โดยในปี พ.ศ. 2482 คณะศิษย์ในสมเด็จพระสังฆราช(แพร) นำโดยพระชัยปัญญาฯ, พระราชอากร และอาจารย์แสวงวัดสระเกศ ได้ทูลขอให้พระองค์ไปเป็นประธานสร้างพระกริ่งและพระชัยฯ ที่วัดสระเกศ แต่พระองค์ท่านให้มาจัดสร้างที่วัดสุทัศน์ฯ แทน โดยท่านได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) เป็นแม่งานหล่อพระกริ่ง และท่านทรงเป็นประธานเททองด้วยพระองค์เอง พระกริ่งรุ่นนี้ประกอบด้วย พระกริ่งพิมพ์นะโภคทรัพย์ พระกริ่งหน้าอินเดียพิมพ์หน้าใหญ่ และ พิมพ์หน้าเล็ก การสร้างในครั้งนี้เป็นการสร้างพระจำนวนมาก
หลังจากพิธีเททองเสร็จสิ้นแล้ว ช่างนำพระกริ่งมาบรรจุเม็ดกริ่งและอุดช่องเม็ดกริ่ง เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านทรงเห็นว่าทุกคนมีความเหน็ดเหนื่อยและเสียสละ จึงรับสั่งให้ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) นำทองชนวนที่เหลือเป็นจำนวนมาก มาสร้างพระกริ่งเพื่อประทานเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่มาช่วยงาน ท่านเจ้าคุณศรีฯ ท่านจึงทูลขออนุญาตจัดสร้างพระกริ่งในวันงานฉลองพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 จำนวน 500 องค์ พร้อมด้วยพระชัยวัฒน์ขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมาก
ที่มา : นายกองตรีอ้วน, KonKao, พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ), โพสต์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561.

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน